DOM NA ŻOLIBORZU HISTORYCZNYM II
Dom mieszkalny, pow. 400 mkw., Warszawa
( w trakcie realizacji )
2019
Renowacja
 
 
 

Największym wyzwaniem dla projektu było stworzenie nadbudowy nad istniejącym garażem, z poszanowaniem historycznej wartości zabytkowej nieruchomości oraz jej sąsiedztwa.

 

 

Łączna powierzchnia

400 mkw.

 

Zaprojektowano nowoczesną przeszkloną kubaturę, która kontrastuje z historycznym budynkiem mieszkalnym. Podczas prac nad koncepcją architektoniczną konieczne było wykonanie historycznych badań budynku oraz uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Następna kategoria
Przestrzeń komercyjna, pow. 120 mkw, Warszawa